ត្រឡប់ក្រោយ

មេធាវី​ការពារ​ក្ដី​លោក សុន ឆ័យ បារម្ភ​កូនក្ដី​របស់​ខ្លួន​ប្រឈម​បាត់បង់​ដីផ្ទះ

មេធាវី​ការពារ​ក្ដី​លោក សុន ឆ័យ បារម្ភ​ថា អនុប្រធាន​គណបក្ស​ភ្លើង​ទៀន លោក សុន ឆ័យ ប្រឈម​បាត់បង់​ដីធ្លី ខណៈ​លោក សុន ឆ័យ គ្មាន​ប្រាក់ ១លាន​ដុល្លារ​បង់​ជំងឺ​ចិត្ត​ឱ្យ​បក្ស​កាន់​អំណាច។ មន្ត្រី​សង្គម​ស៊ីវិល ចង់​ឃើញ​ភាគី​ឈ្នះក្ដី គួរ​បញ្ចប់​ត្រឹម​ក្នុង​នាម​ជា​អ្នក​ឈ្នះ ចំណែក​ប្រាក់​ជំងឺ​ចិត្ត ១លាន​ដុល្លារ គណបក្ស​កាន់​អំណាច​គួរ​អនុគ្រោះ​មិន​ទាមទារ​ពី​លោក សុន ឆ័យ។
ប្រភព RFA ៖ https://bit.ly/42f3xis
Join Telegram : https://t.me/COMFREL
 
 
 

ទៅកាន់គេហទំព័​ដើម​របស់​សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតកម្ពុជា