ត្រឡប់ក្រោយ

ក្រុមមេធាវី អះអាងថា សមត្ថកិច្ច មិនឲ្យចូលជួបលោក កឹម សុខា លុះត្រាសុំការអនុញ្ញាតពីព្រះរាជអាជ្ញាសិន

សហមេធាវីទាំង៤រូបរបស់លោក កឹម សុខា ប្រកាសជាសាធារណៈតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថា ពួកគាត់ បានទៅផ្ទះលោក កឹម សុខា កាលពីរសៀលថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ ដើម្បីពិភាក្សាគ្នាពីការដាក់បណ្តឹងតវ៉ាទៅកាន់សាលាឧទ្ធរណ៍ តែត្រូវកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ច ដែលចាំយាមនៅមុខផ្ទះរបស់លោក កឹម សុខា រារាំងមិនឲ្យចូល។
ប្រភព ថ្មីៗ ៖​ https://bit.ly/3ZK58Lk
Join Telegram : https://t.me/COMFREL

ទៅកាន់គេហទំព័​ដើម​របស់​សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតកម្ពុជា