ត្រឡប់ក្រោយ

អភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរី ឱ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបញ្ឈប់ការចេញលិខិតទិញលក់ដីនៅតំបន់ប៊ូស្រា

លោក ថង សាវុន អភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរី ប្រាប់ទៅអភិបាលស្រុក រួមទាំងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត ឱ្យចាត់វិធានការទប់ស្កាត់រាល់សកម្មភាព ទន្ទ្រានដីខុសច្បាប់នៅតំបន់ប៊ូស្រា។ លើសពីនេះ ត្រូវបញ្ឈប់ការចេញលិខិត ទិញលក់ដីនៅតំបន់នោះ។
ប្រភព ថ្មីៗ ៖​ https://bit.ly/3Ll7FY4
Join Telegram : https://t.me/COMFREL
 

ទៅកាន់គេហទំព័​ដើម​របស់​សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតកម្ពុជា