ត្រឡប់ក្រោយ

អង្គការ​ឃ្លាំមើល​សិទ្ធិមនុស្ស​ស្នើ​ឱ្យ​អាជ្ញាធរកម្ពុជា​ទម្លាក់​ចោល​ការចោទ​ប្រកាន់​លើសកម្ម​ជន​ដីធ្លី​៣រូប

បន្ទាប់​ពីតុលាការ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ បាន​ធ្វើការ​ចោទ​ប្រកាន់ដែល​មាន​លក្ខ​ណៈ​ធ្ងន់​ធ្ងរ​លើ​សកម្មជន​សិទ្ធិដីធ្លី​៣រូប​នៃ​ សមាគម​សម្ព័ន្ធ​សហគមន៍​កសិករ​កម្ពុជា​(CCFC)នោះ​ អង្គការ​ឃ្លាំមើល​សិទ្ធិមនុស្ស​អន្តរជាតិ​ (Human Rights Watch)​បាន​ចាត់ទុក​ថា​ ការ​ចោទ​ប្រកាន់​នោះ​ធ្វើ​ឡើង​ដោយ​គ្មាន​មូលដ្ឋាន​ និង​មាន​ជាប់​ហេតុ​ផល​នយោបាយ​។​
ប្រភព VOA ៖ https://bit.ly/433iZ0R
Join Telegram : https://t.me/COMFREL

ទៅកាន់គេហទំព័​ដើម​របស់​សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតកម្ពុជា