ត្រឡប់ក្រោយ

ក្រសួង​បរិស្ថាន​ថា ​យុវជន​មាតា​ធម្មជាតិ​ប្រព្រឹត្ត​សកម្មភាព​ប្រាស​ចាក​ពី​ឧត្តម​ប្រយោជន៍​ជាតិ

ក្រសួង​បរិស្ថាននៅ​ថ្ងៃ​ពុធ​នេះប្រកាសជា​សាធារណៈថា ក្រុមយុវជន​ចលនាមាតាធម្មជាតិដែល​មាន​ទំនាក់​ទំនង​ជាមួយ​បុរស​សញ្ជាតិអេស្ប៉ាញ​លោក​ Alejandro Gonzalez Davidson បាន​ប្រព្រឹត្ត​សកម្មភាព​ប្រាសចាក​ពីឧត្តម​ប្រយោជន៍​នៃ​សង្គមជាតិ​ និង​ផ្ទុយ​ពី​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​ច្បាប់​នៅ​កម្ពុជា។
ប្រភព VOA ៖ https://bit.ly/3OGLNYK
Join Telegram : https://t.me/COMFREL

ទៅកាន់គេហទំព័​ដើម​របស់​សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតកម្ពុជា