ត្រឡប់ក្រោយ

ជាតិ ​​​ន​យោ​បាយ​ជាតិ​ លោក ញឹក ប៊ុនឆៃ៖«មួយអាណត្តិហ្នឹងទៀត បើនៅតែមិនកើត ខ្ញុំសម្រាកហើយ»

លោក ញឹក ប៊ុនឆៃ ប្រធានគណបក្សខ្មែររួបរួមជាតិ ទំនងជាមិនបន្តដឹកនាំគណបក្សខ្មែររួបរួមជាតិទៀតឡើយ បើគណបក្សនេះ នៅតែមិនទទួលបានលទ្ធផលអ្វីសោះ ក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិលើក៧។
ប្រភព ថ្មីៗ ៖ https://bit.ly/3oxSBgL
Join Telegram : https://t.me/COMFREL

ទៅកាន់គេហទំព័​ដើម​របស់​សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតកម្ពុជា