ត្រឡប់ក្រោយ

តុលាការដាក់ទោសកញ្ញា ឈឹម ស៊ីថរ ឲ្យជាប់ឃុំ២ឆ្នាំ, អ្នកផ្សេងទៀត១ឆ្នាំកន្លះ

តុលាការភ្នំពេញ សម្រេចដាក់ទោសកញ្ញា ឈឹម ស៊ីថរ មេសហជីពនៃអតីតបុគ្គលិកណាហ្កាវើលដ៍ ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ២ឆ្នាំ។ សាលក្រមអំពីការដាក់ទោសកញ្ញា ត្រូវតុលាការភ្នំពេញ ប្រកាសនៅព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣។
ប្រភព ថ្មីៗ ៖ https://bit.ly/3IGzk3o
Join Telegram : https://t.me/COMFREL

ទៅកាន់គេហទំព័​ដើម​របស់​សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតកម្ពុជា