ត្រឡប់ក្រោយ

ជិត​ ៣ ​ឆ្នាំ​ រដ្ឋាភិ​បាល​ចំណាយ​ថវិកា​ជាង ​១ ​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ ជួយ​ដល់​គ្រួសារ​ក្រីក្រ​ និង​ងាយ​រង​គ្រោះ​អំឡុង​ពេល​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​កូ​វីដ ​១៩

គិត​ត្រឹម​ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​ ២០២៣ ​រាជ​រដ្ឋាភិ​បាល​កម្ពុជា​បាន​ចំណាយ​ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​អស់​ជាង​ ១​ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​ជូន​ដល់​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​គោល​ដៅតាម​រយៈ​ការ​អនុវត្ត​កម្មវិធី​ឧបត្ថម្ភ​សាច់​ប្រាក់​ជូន​គ្រួសារ​ក្រីក្រ​ និង​ងាយ​រងគ្រោះ​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​កូ​វីដ​ ១៩ ដល់​គ្រួសារ​ជាង ​៧០ ​ម៉ឺន​គ្រួសារ​។​
ប្រភព ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ ៖ https://bit.ly/3MDmGmY
Join Telegram : https://t.me/COMFREL
 

ទៅកាន់គេហទំព័​ដើម​របស់​សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតកម្ពុជា