ត្រឡប់ក្រោយ

បក្សយុវជនកម្ពុជា ជ្រើសលោក ពេជ្រ ស្រស់ ជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រី

លោក ពេជ្រ ស្រស់ ប្រធានគណបក្សយុវជនកម្ពុជា ត្រូវបានសមាជិកបក្សបោះឆ្នោតធ្វើជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រី ហើយឈរជាបេក្ខជនទី១នៅមណ្ឌលកំពង់ចាម។
ប្រភព ថ្មីៗ ៖ https://bit.ly/3OG6vb5
Join Telegram : https://t.me/COMFREL
 

ទៅកាន់គេហទំព័​ដើម​របស់​សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតកម្ពុជា