ត្រឡប់ក្រោយ

គ.ជ.ប កំណត់យកថ្ងៃ២៩ឧសភា ចាប់លេខរៀងគណបក្ស

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) បានសម្រេចយកថ្ងៃ​ទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ ជាថ្ងៃចាប់ឆ្នោតដើម្បីកំណត់លំដាប់លេខរៀង ឈ្មោះគណបក្សនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតលើសន្លឹកឆ្នោត។
ប្រភព ថ្មីៗ ៖ https://bit.ly/43si5Lm
Join Telegram : https://t.me/COMFREL
 

ទៅកាន់គេហទំព័​ដើម​របស់​សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតកម្ពុជា