ត្រឡប់ក្រោយ

លោកហ៊ុន សែន៖ កង្វះឯកសារ​​ចុះបញ្ជី​ឈរ​ឈ្មោះរបស់​គណ​បក្ស​ភ្លើង​ទៀន​ជា​ឧបាយកលនិង​ជា​ចេតនា​យក​បរទេស​មក​គាប​សង្កត់​កម្ពុជា

លោក​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី ហ៊ុន សែន នៅ​ថ្ងៃ​សុក្រ​នេះ​ ចាត់ទុក​ថា​ ការ​ខ្វះ​ឯកសារ​របស់​គណបក្ស​ភ្លើង​ទៀនគឺជាឧ​បាយកល និង​ជា​គោលដៅ​រ​បស់​គណបក្ស​ប្រឆាំង​ដោយ​ផ្ទាល់ ដែល​មិន​ចង់​ចូល​រួម​ការបោះឆ្នោត​។ ម្យ៉ាង​ទៀត​លោក ហ៊ុន សែន​ ថា ការណ៍​នេះ​ជា​ចេតនា​ចង់​យក​បរទេស​មក​គាប​សង្កត់​រដ្ឋា​ភិបាល​កម្ពុជា។
ប្រភព VOA ៖ https://bit.ly/3qcL47z
Join Telegram : https://t.me/COMFREL

ទៅកាន់គេហទំព័​ដើម​របស់​សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតកម្ពុជា