ត្រឡប់ក្រោយ

បក្ស​ភ្លើងទៀន​ថា ការ​មិន​ឱ្យ​ខ្លួន​ចូលរួម​ប្រកួត​បោះឆ្នោត ជា​ការ​រំលោភ​ឆន្ទៈ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ជិត​២​លាន​នាក់

គណបក្ស​ភ្លើងទៀន សោកស្តាយ​ដែល​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​សម្រេច​បិទផ្លូវ​តវ៉ា​មិន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​គណបក្ស​នេះ​ចូលរួម​ប្រកួតប្រជែង​ការ​បោះឆ្នោត​ជាតិ​ខែ​កក្កដា​ខាងមុខ។
ប្រភព RFA៖ https://bit.ly/3IKHwzE
Join Telegram : https://t.me/COMFREL

ទៅកាន់គេហទំព័​ដើម​របស់​សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតកម្ពុជា