ត្រឡប់ក្រោយ

ពលរដ្ឋជាង២០០គ្រួសារប្រឈមនឹងការដកកម្មសិទ្ធិដីពីតំបន់រុនតាឯកវិញ

ដំណឹងពីការដកក្បាលដីពីពលរដ្ឋជាង២០០គ្រួសារ ដែលចេញពីតំបន់អង្គរទៅរស់នៅ ភូមិធម្មជាតិរុនតាឯក កំពុងបង្កការបារម្ភដល់ពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះក្នុងនោះ។ ពួកគេយល់ថា ការធ្វើនេះ មិនត្រូវត្រូវទេ ព្រោះពួកគេបានព្រមព្រៀងចាកចេញហើយ ម្ដេចទើបចង់ដកក្បាលវិញនៅពេលនេះ។
ប្រភព ថ្មីៗ ៖ https://bit.ly/43t2RWk
Join Telegram : https://t.me/COMFREL
 

ទៅកាន់គេហទំព័​ដើម​របស់​សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតកម្ពុជា