ត្រឡប់ក្រោយ

គ.ជ.ប. អញ្ជើញ​តំណាង​គណបក្ស​នយោបាយ​ដែលចូលរួម​ក្នុងការ​បោះឆ្នោត ដើម្បី​ពិនិត្យទំហំ​សញ្ញា​សម្គាល់ និងឈ្មោះ ដាក់នៅ​លើ​សន្លឹក​ឆ្នោត

គណៈ​កម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) នឹងអញ្ជើញ​តំណាង​គណបក្សនយោបាយ​ដែលចូលរួម​ក្នុងការ​បោះឆ្នោត ដើម្បី​ពិនិត្យ​ទំហំ​សញ្ញា​សម្គាល់ និង​ឈ្មោះ​គណបក្ស​នយោបាយ​ជាអក្សរ​ពេញ អក្សរ​កាត់ ដែលត្រូវដាក់​នៅលើ​សន្លឹក​ឆ្នោត នៅថ្ងៃ​ទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ សម្រាប់​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​តំណាងរាស្រ្ត នីតិកាល​ទី៧ ឆ្នាំ២០២៣។
ប្រភព ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ ៖ https://bit.ly/43stESI
Join Telegram : https://t.me/COMFREL
 

ទៅកាន់គេហទំព័​ដើម​របស់​សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតកម្ពុជា