ត្រឡប់ក្រោយ

លំដាប់លេខរៀងគណបក្ស សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រ អាណត្តិទី៧

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) បានចាប់ឆ្នោតលេខរៀងគណបក្ស សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រ អាណត្តិទី៧។ សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្រ្ត ឆ្នាំ២០២៣នេះ មានគណបក្សនយោបាយចំនួន១៨ ចូលរួមប្រកួតប្រជែង។ ខាងក្រោមនេះ ជាលេខរៀងលំដាប់លំដោយរបស់គណបក្សនីមួយៗ។
ប្រភព ថ្មីៗ ៖ https://bit.ly/3WLxkwH
Join Telegram : https://t.me/COMFREL
 

ទៅកាន់គេហទំព័​ដើម​របស់​សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតកម្ពុជា