ត្រឡប់ក្រោយ

គណបក្ស​ភ្លើងទៀន​គ្រោង​ប្រមូលផ្តុំ​មនុស្ស​មួយ​ម៉ឺន​នាក់​ទាមទារ​ចូលរួម​ការបោះឆ្នោតជាតិ

គណ​បក្ស​ភ្លើង​ទៀន​ដែល​មិន​ត្រូវ​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​សម្រាប់​ចូលរួម​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ថ្នាក់​ជាតិ​ បាន​ប្រកាស​ថា ខ្លួន​គ្រោងជួប​ជុំ​សមាជិក ​និង​អ្នក​គាំទ្រ​ប្រមាណ​មួយ​ម៉ឺន​នាក់​ នៅ​ទីលាន​ប្រជា​ធិបតេយ្យ ​នា​ចុង​សប្តាហ៍​នេះ ​ដើម្បី​តស៊ូ​មតិ​ទាម​ទារ​ឱ្យ​ស្ថាប័ន​ពាក់​ព័ន្ធ​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​គណបក្ស​នេះ​បាន​ចូលរួម​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ថ្នាក់​ជាតិ​នា​ខែ​កក្កដា​ខាង​មុខ។​
ប្រភព VOA ៖ https://bit.ly/3qfjqGY
Join Telegram : https://t.me/COMFREL
 

ទៅកាន់គេហទំព័​ដើម​របស់​សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតកម្ពុជា