ត្រឡប់ក្រោយ

អ្នកតាមដាន​ចោទ​ជា​សំណួរ​អំពី​ការអនុវត្ត​ច្បាប់​ពាក់ព័ន្ធនឹង​ការទទួល​ស្គាល់​កំហុស ហើយ​ទទួល​បាន​ការលើកលែង​ទោស

អ្នក​តាម​ដាន​លើក​ឡើង​ថា ​ការ​ដែល​សកម្មជន​គណបក្ស​ប្រឆាំង ​និង​សកម្មជន​សង្គម​ដទៃ​ទៀត​សុំ​ទោស​លោក​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ​ហ៊ុន សែន ​ជា​សាធារណៈ ​ព្រម​ទាំង​ទទួល​ស្គាល់​កំហុស ​ហើយ​ទទួល​បាន​ការ​លើក​លែង​ទោស​នោះ​ជា​ការ​បង្ហាញ​ពី​ភាព​កម្សោយ​នៃ​ប្រព័ន្ធ​យុត្តិធម៌​នៅ​កម្ពុជា។​
ប្រភព VOA ៖ https://bit.ly/3C4U3dH
Join Telegram : https://t.me/COMFREL
 

ទៅកាន់គេហទំព័​ដើម​របស់​សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតកម្ពុជា