ត្រឡប់ក្រោយ

ជាតិ ​​​ន​យោ​បាយ​ជាតិ​ លោក សេង សុខេង ជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃបក្សសញ្ជាតិកម្ពុជា

លោក សេង សុខេង ប្រធានគណបក្ស សញ្ជាតិកម្ពុជា ត្រូវបានគណៈកម្មានាយកនៃបក្សនេះ ជ្រើសជាបក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រី។
ប្រភព ថ្មីៗ ៖ https://bit.ly/3MJRQZY
Join Telegram : https://t.me/COMFREL
 

 

ទៅកាន់គេហទំព័​ដើម​របស់​សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតកម្ពុជា