ត្រឡប់ក្រោយ

ស្ថាន​បេសកកម្ម​អចិន្ត្រៃយ៍​របស់​កម្ពុជា​នៅ​អ.ស.ប.​ប្រតិកម្ម​នឹង​អ្នក​រាយការណ៍​ពិសេស​ពាក់ព័ន្ធ​ការបោះឆ្នោត

ស្ថាន​បេសក​កម្ម​អចិន្ត្រៃយ៍​របស់​កម្ពុជា​ប្រចាំ​នៅ​អង្គការ​សហ​ប្រជា​ជាតិ​ច្រាន​ចោលការ​លើក​ឡើង​របស់​អ្នក​រាយ​ការណ៍​ពិសេសដែល​លើក​ឡើង​ក្តី​បារម្ភ​អំពី​ការ​មិន​ចុះ​បញ្ជី​គណបក្ស​ភ្លើង​ទៀន​សម្រាប់​ការ​បោះ​ឆ្នោត ​ការ​កាត់​ទោស​មេ​ដឹកនាំ​ជំទាស់ ​និង​ការ​បិទ​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ។​
ប្រភព VOA ៖ https://bit.ly/3IOMbk7
Join Telegram : https://t.me/COMFREL
 

ទៅកាន់គេហទំព័​ដើម​របស់​សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតកម្ពុជា