ត្រឡប់ក្រោយ

គណបក្ស​ភ្លើង​ទៀន​​ថា ខ្លួន​ព្យាយាម​អស់​លទ្ធភាព​ហើយ​ដើម្បី​ចូលរួម​ការបោះឆ្នោត ប៉ុន្តែ​មិន​ទទួល​បាន​ជោគជ័យ

គណបក្ស​ភ្លើង​ទៀន​អះអាង​ថា​ ខ្លួន​បាន​ព្យាយាម​ស្វែង​រក​ដំណោះ​ស្រាយ​ដោយ​ស្នើ​សុំ​សេចក្តី​ចម្លង​ដែល​មាន​បញ្ជាក់​នីត្យានុកូល​កម្ម​នៃ​ប្រកាស​លេខ​១៩៣​ពី​ក្រសួង​មហា​ផ្ទៃ ​ប៉ុន្តែ​មិន​ទទួល​បាន​តាម​ការ​ស្នើ​សុំ។ ​
ប្រភព VOA ៖ https://bit.ly/3qlWSnQ
Join Telegram : https://t.me/COMFREL
 

ទៅកាន់គេហទំព័​ដើម​របស់​សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតកម្ពុជា