ត្រឡប់ក្រោយ

លោក ហ៊ុន សែន ថា លោក​នៅតែ​គ្រប់គ្រង​នយោបាយ​កម្ពុជា ទោះ​មិន​ធ្វើ​ជា​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី

លោក​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី ​ហ៊ុន សែន​ អះអាង​នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ​ថា ​បើ​ទោះ​បី​លោក​មិន​ធ្វើ​ជា​នាយក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​តទៅ​ទៀត ​លោក​នៅ​តែ​គ្រប់​គ្រង​នយោបាយ​កម្ពុជា​ដដែល​ ក្នុង​ឋានៈ​ជា​មេ​ដឹកនាំ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា។​
ប្រភព VOA ៖ https://bit.ly/3IOeQGh
Join Telegram : https://t.me/COMFREL
 

ទៅកាន់គេហទំព័​ដើម​របស់​សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតកម្ពុជា