ត្រឡប់ក្រោយ

ឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍នយោបាយ៥ឆ្នាំ លោក ពេជ្រ ស្រស់ ជឿថា ម្ចាស់ឆ្នោតនឹងផ្ដល់ឱកាសឱ្យខ្លួន

គណបក្សយុវជនកម្ពុជា នឹងត្រូវប្រកួតប្រជែងនយោបាយ ជាមួយគណបក្សចំនួន១៧ទៀត ដើម្បីជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត អាណត្តិទី៧ ។ លោក ពេជ្រ ស្រស់ ជឿជាក់ថា គណបក្សលោក នឹងទទួលបានសំឡេងគាំទ្រច្រើនពីម្ចាស់ឆ្នោត។
ប្រភព ថ្មីៗ ៖ https://bit.ly/3qk6vUl
Join Telegram : https://t.me/COMFREL
 

ទៅកាន់គេហទំព័​ដើម​របស់​សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតកម្ពុជា