ត្រឡប់ក្រោយ

យុវតី​ស្រឡាញ់​បរិស្ថាន​មិន​បោះបង់​ឆន្ទៈ​ការពារ​ធនធាន​ធម្មជាតិ ទោះ​ត្រូវ​ចោទ​ប្រកាន់​ថា ធ្វើ​ខុស​ច្បាប់​ក្ដី

យុវតី​ស្រឡាញ់​បរិស្ថាន​មិន​បោះបង់​ឆន្ទៈ​ការពារ​ធនធានធម្មជាតិ​ទេ បើ​ទោះ​ត្រូវ​ក្រសួង​បរិស្ថាន​ចោទ​ថា សកម្មភាព​របស់​ពួកគេ​ថា អាច​ខុសច្បាប់​យ៉ាងណាក្ដី។ ក្រុម​យុវតី​អះអាង​បែបនេះ​ឆ្លើយ​តប​នឹង​ក្រសួង​បរិស្ថាន ដែល​ចាត់ទុក​ការ​ទាមទារ​ឱ្យ​ក្រសួង​សាមី​មួយ​នេះ​ការពារ និង​រក្សាទុក​តំបន់​មាន​សក្ដានុពល​ធនធាន​ធម្មជាតិ​ជា​ឧទ្យាន​ជាតិ​ថា ជា​សកម្មភាព​ផ្ទុយ​ពី​ច្បាប់។
ប្រភព RFA៖ https://bit.ly/3WSaV0U
Join Telegram : https://t.me/COMFREL
 

ទៅកាន់គេហទំព័​ដើម​របស់​សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតកម្ពុជា