ត្រឡប់ក្រោយ

ម្ចាស់​អាជីវកម្ម​ទាំង​ខ្នាត​តូច ​និង​ខ្នាត​ធំ​កំពុង​ជួប​វិបត្តិ​បង្វិល​សាច់​ប្រាក់​មិន​ទាន់

ម្ចាស់​អាជីវកម្ម​ទាំង​ខ្នាត​តូច និង​ខ្នាត​ធំ​កំពុង​ជួប​បញ្ហា​បង្វិល​សាច់​ប្រាក់​មិន​ទាន់​ ខណៈ​ឧកញ៉ា​មួយ​ចំនួន​ប្រកាស​ពី​ការ​ក្ស័យ​ធន​ដោយ​បើក​ចំហ។ ចំណែក​ស្ថាប័ន​ស្រាវជ្រាវ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ប្រកាស​ពី​ពិភព​លោក​ជួប​វិបត្តិ​សេដ្ឋកិច្ច​ធ្ងន់ធ្ងរ​ ហើយ​កម្ពុជា​ កំពុង​រង​គ្រោះ​ពី​ឥទ្ធិពល​នេះ។
ប្រភព RFA៖ https://bit.ly/3ORngAs
Join Telegram : https://t.me/COMFREL
 

ទៅកាន់គេហទំព័​ដើម​របស់​សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតកម្ពុជា