ត្រឡប់ក្រោយ

នៅមុខទូតបារំាងនិងអាល្លឺម៉ង់ សម្តេច ស ខេង បង្ហាញសុទិដ្ឋិនិយមចំពោះបរិយាកាសបោះឆ្នោតខាងមុខ

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសស៊ីវិល័យ២ គឺឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំង​ និងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាល្លឺម៉ង់ បានចូលជួបលោក ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី-រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ ម្តងទាំង២នាក់ នៅវិមានសន្តិភាព នាថ្ងៃទី៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣នេះ។ ក្នុងចំណោមប្រធានបទនានា ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានាពេលខាងមុខ ជាប្រធានបទសំខាន់១ ដែលស្ថិតលើតុពិភាក្សានេះ។
ប្រភព ថ្មីៗ​ ៖ https://bit.ly/3qpdKKK
Join Telegram : https://t.me/COMFREL

See less

ទៅកាន់គេហទំព័​ដើម​របស់​សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតកម្ពុជា