ត្រឡប់ក្រោយ

កម្ពុជា​កំពុង​សហការ​ជាមួយ​ថៃ​ជុំវិញ​ការព្រួយ​បារម្ភ​អំពី​ការបណ្តេញ​ពលករ​បរទេស

លោក​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី ​ហ៊ុន សែន ​បាន​ណែនាំ​ទៅ​ក្រសួង​ការងារ​កម្ពុជា​ឱ្យ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​លើ​គោល​នយោបាយ​ថៃ ​ដែល​លោក​ថា ​ចង់​បណ្តេញ​ពលករ​កម្ពុជា ​និង​ឡាវ​ចេញ​ពី​ប្រទេស ​ដែល​ជា​គោល​នយោបាយ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ថៃ​ថ្មី។
ប្រភព​ VOA ៖ https://bit.ly/3MPUrSo
Join Telegram : https://t.me/COMFREL
See less

ទៅកាន់គេហទំព័​ដើម​របស់​សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតកម្ពុជា