ត្រឡប់ក្រោយ

លោក ហ៊ុន សែន ថា​នឹង​មិន​ដោះលែង​មេធាវី​ខ្មែរ​អាមេរិកាំង កញ្ញា សេង ធារី ដោយសារ​មាន​អន្តរាគមន៍​ពី​បរទេស

លោក​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី​ ហ៊ុន សែន ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ​បាន​លើក​ឡើង​ថា​ លោក​មិន​ដោះ​លែង​មេធាវី​ខ្មែរ​អាមេរិកាំង ​កញ្ញា ​សេង ធារី ​បាន​ឡើយ ​ដោយ​សារ​តែ​មាន​អន្តរាគមន៍​ពី​បរទេស។
ប្រភព​ VOA ៖ https://bit.ly/3WSX1LP
Join Telegram : https://t.me/COMFREL
See less

ទៅកាន់គេហទំព័​ដើម​របស់​សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតកម្ពុជា