ត្រឡប់ក្រោយ

ទូតបារាំង-អាល្លឺម៉ង់ ជជែកជាមួយរដ្ឋមន្រ្តីមហាផ្ទៃ ពីមូលហេតុដែលភ្លើងទៀនមិនបានចូលប្រកួត

លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំង និងលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាល្លឺម៉ង់ បានពិភាក្សាជាមួយលោក ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី-រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជា លើប្រធានបទផ្សេងៗ ដោយក្នុងនោះ ក៏មានពាក់ព័ននឹងគណបក្សភ្លើងទៀន ដែលត្រូវគេមើលឃើញជាគណបក្សជំទាស់លេចធ្លោជាងគេផងដែរ។
ប្រភព ថ្មីៗ ៖ https://bit.ly/42mwPu9
Join Telegram : https://t.me/COMFREL
See less

ទៅកាន់គេហទំព័​ដើម​របស់​សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតកម្ពុជា