ត្រឡប់ក្រោយ

គ.ជ.ប លើកច្បាប់មកព្រមានថា ការបំផុសមិនឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោត ប្រឈមការពិន័យ៥ទៅ២០លានរៀល

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) សង្កេតឃើញមានជនមួយចំនួន កំពុងនាំគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការតាមបណ្តាញសង្គម ដោយអំពាវនា​វមិនឲ្យប្រជាជនចេញទៅបោះឆ្នោតជាតិនាពេលខាងមុខ ព្រោះគ្មានវត្តមានគណបក្សភ្លើងទៀនលើសន្លឹកឆ្នោត។
ប្រភព ថ្មីៗ ៖ https://bit.ly/3CfjERm
Join Telegram : https://t.me/COMFREL
See less

ទៅកាន់គេហទំព័​ដើម​របស់​សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតកម្ពុជា