ត្រឡប់ក្រោយ

លោក​ ហ៊ុន សែន ​ថា​ កម្ពុជា​កំពុង​តែ​ស្ថិត​ក្នុង​គន្លង​នៃ​ដំណើរការ​លទ្ធិ​ប្រជាធិបតេយ្យ​និង​នីតិរដ្ឋ​

លោក​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ ហ៊ុន សែន ​នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ ​បាន​អះអាង​ថា​ រដ្ឋាភិបាល​របស់​លោក​កំពុង​តែ​អនុវត្ត​នូវ​អ្វី​ដែល​លោក​ហៅ​ថា​«ដំណើរ​ការ​លទ្ធិ​ប្រជាធិបតេយ្យ ​និង​នីតិ​រដ្ឋ»។
ប្រភព​ VOA ៖ https://bit.ly/43NTb8T
Join Telegram : https://t.me/COMFREL

ទៅកាន់គេហទំព័​ដើម​របស់​សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតកម្ពុជា