ត្រឡប់ក្រោយ

លោក​ ជិន ម៉ា​លីន​៖ ​គណ​​​បក្សន​យោបាយ​ណា​ធ្វើ​សកម្មភាព​​រារាំង​ពលរដ្ឋ​មិនឱ្យចូលរួម​កា​របោះ​ឆ្នោ​ត​ អាច​ប្រឈម​នឹ​ងការ​រំលាយ​គណ​បក្ស​

អ្នក​នាំពា​ក្យ​ក្រសួងយុ​ត្តិ​ធម៌​ លោក ​ជិន ម៉ា​លីន បាន​លើក​ឡើង​​ថា បើ​សិន​​គណ​ប​ក្ស​ន​យោបា​យ​ណា​ធ្វើ​សកម្ម​ភាព​ក្នុងន័​យ​រារាំង​ប្រជា​ព​លរដ្ឋ​ចូលរួម​ក្នុងការ​បោះ​ឆ្នោត​ជាតិ​ខែកក្កដា​ខាងមុ​ខ នឹ​ង​អាច​ប្រឈម​ការហាម​សិទ្ធិ​ធ្វើ​នយោ​បាយ ​រហូត​ជិត ៥ ​ឆ្នាំ ឬ​អាច​ឈាន​ដល់​ការរំ​លាយ​គណប​ក្ស​ដោយ​តុលាការ​កំពូល​។​
ប្រភព ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ ៖ https://bit.ly/3qBQiK0
Join Telegram : https://t.me/COMFREL
 

ទៅកាន់គេហទំព័​ដើម​របស់​សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតកម្ពុជា