ត្រឡប់ក្រោយ

ទោះច្រកត្រូវបិទឈឹងហើយក្តី ភ្លើងទៀន នៅតែបង្ហាញឆន្ទៈចង់ចូលប្រកួត

គណបក្សភ្លើងទៀន ដែលជាគណបក្សជំទាស់លេចធ្លោជាងគេ នៅតែនិយាយដដែលមិនព្រមឈប់អំពីក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួន ដែលចង់មានឈ្មោះលើសន្លឹកឆ្នោតនឹងគេដែរ ទាំងដែលអាជ្ញាកណ្តាល ដកខ្លួនចេញបញ្ជីប្រកួតប្រជែង និងបិទផ្លូវតវ៉ាហើយក្តី។
ប្រភព ថ្មីៗ ៖ https://bit.ly/3CmAJZj
Join Telegram : https://t.me/COMFREL
 

ទៅកាន់គេហទំព័​ដើម​របស់​សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតកម្ពុជា