ត្រឡប់ក្រោយ

CPP ប្រតិកម្មនឹងសេចក្ដីថ្លែងការណ៍របស់ CNRP

បន្ទាប់ពីគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ បានធ្វើសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ ប្រកាសផ្អាកការប្រជុំគណៈកម្មាការចុះកំណែទម្រង់ ការបោះឆ្នោត កាលពីថ្ងៃទី ២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤ នៅថ្ងៃដដែល គណបក្សប្រជាជន កម្ពុជាបានចេញ​សេចក្ដីថ្លែងការណ៍​មួយឆ្លើយ​តប ទៅនឹងសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ថា គណបក្សសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចដោយ អត្តនោម័ត ក្នុងការផ្អាកកិច្ចចចារនោះ។
លិខិតដដែលបន្ដ​ថា គណបក្ស​ប្រជាជនកម្ពុជា​មិនមាន​បំណង​ផ្អាក​ការ​ពិភាក្សា​​នោះទេ ហើយអះអាងថា គណបក្សរបស់ខ្លួនគោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននូវ សេចក្ដីប្រកាសរួម ចុះថ្ងៃទី ១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៤ ដែលក្របខណ្ឌ​កំណែ​ទម្រង់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​​ ត្រូវដាក់ជូនសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិផ្ដល់មតិជាមុនទើប គណៈកម្មាធិការចម្រុះនៃ គណបក្សទាំងពីរយកមកពិគ្រោះពិភក្សាដើម្បីសម្រេច។ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានចោទប្រកាន់ថាគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ថាបានចាប់បង្ខំឲ្យ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជាត្រូវតែឆ្លើយតបឲ្យ ច្បាស់ជាមុន ចំពោះប្រធានបទតែមួយគឺកំណែទម្រង់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយដាក់ជាស្ថាប័នធម្មនុញ្ញ និងអនុម័តសម្លេង ២ភាគ៣នៃសមាជិករដ្ឋសភាទាំងមូល ប្រការនេះផ្ទុយ​ពីសេចក្ដី​ប្រកាស​រួម។
ទាក់ទងនឹងជុំវិញការចោទប្រកាន់របស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិថា  គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អូសបន្លាយ ពេលវេលានិង មិនមានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនោះ សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ គណប​ក្សប្រជាជន​កម្ពុជាបាន​បន្តថា​គណបក្ស​ខ្លួនមានសុទិដ្ឋិនិយម និងបន្ដការចរចារ តទៅទៀតតាមដំណាក់កាល នៃការងាររបស់គណៈកម្មារចម្រុះ។

ទៅកាន់គេហទំព័​ដើម​របស់​សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតកម្ពុជា