ត្រឡប់ក្រោយ

រដ្ឋ​សភា នឹង​បើក​សម័យ​ប្រជុំ​លើក​ទី២ នីតិ​កាល​ទី៥​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី០១​ ខែមេ​សា​

រដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នឹងបើកសម័យប្រជុំរដ្ឋសភា លើកទី២ នីតិកាលទី៥ របស់ខ្លួន នៅម៉ោង ៨ : ០០ព្រឹក ថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៤ ខាងមុខនេះ ក្រោមអធិបតីភាព របស់លោក ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋ សភា នីតិកាលទី៥។
តាមរបៀបវារ: ដែលបានគ្រោងទុក សម័យប្រជុំរដ្ឋសភា លើកទី២ នីតិកាលទី៥ នឹងផ្តោតលើការងារមួយចំនួន ដូចខាងក្រោម៖

ទៅកាន់គេហទំព័​ដើម​របស់​សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតកម្ពុជា