ត្រឡប់ក្រោយ

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន

សូមចុចទីនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពេញលេញ៖ http://ow.ly/d/4pRW http://ow.ly/d/4pRX

ទៅកាន់គេហទំព័​ដើម​របស់​សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតកម្ពុជា